Máy dịch thuật sẽ là Microsoft Translator
Lấy Adobe Flash player

Liên hệ

Mgr Boris Nakladov
Theo tập 9
143 00 Prague 4

Điện thoại.:+ 420 603 288 077
Viết thư cho tôi tại
info@principy-uspechu.cz

Báo giá

Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp lớn, làm cho một đầu tiên.

Tomáš Baťa

Lưu trữ cho tháng: Tháng 7 năm 2010

09.07.2010, 17 Giờ 17 phút, đó, Boris Nakladov

Toàn bộ khóa học của các cuộc hội thảo bạn vấn đề, bạn nên hiểu các nguyên tắc của tích cực và tiêu cực năng lượng và tác động của việc thực hiện mong muốn của bạn. Bạn thấy, khi những rung động tiêu cực produkujete, tìm hiểu làm thế nào để nhận ra năng lượng và thay đổi trên dương tính và bạn thu hút vào cuộc sống của bạn tình hình thuận lợi. Hãy nhớ khi bạn đã ở của tôi cuộc sống đặc biệt coincidences khi bạn gặp một người bạn nghĩ rằng, hoặc thời điểm cuộc gọi. Nhiều bạn đã có kinh nghiệm nhiều hơn nữa các „ một “.

Từ tôi, nhưng từ bạn biết về các tình huống đặc biệt Carl Jung gọi là synchronizmem. Về chủ đề này, ông đã viết: “ Synchronizmus là một năng lượng phổ quát, mà làm cho bất kỳ sinh tử và những mô hình năng lượng chúng tôi tạo ra các cuộc họp, chủ đề, ý tưởng, và cơ hội, trong vòng thời gian nhất định của các “.

Hội thảo bắt đầu, chúng tôi tìm thấy bình an tiêu cực của chúng tôi, mà tham gia vào các „ chụp “ để những sự kiện ít ưa thích.  Tỷ lệ của chúng tôi niềm tin tích cực là gì? Tìm hiểu những gì chúng tôi có chính mình, làm thế nào chúng tôi thích, những gì chúng tôi thưởng thức, nếu bạn tin cậy trong mong muốn của bạn, làm thế nào chúng tôi đánh giá cao cách chúng tôi phản ứng với sự thất bại, hoặc nếu chúng tôi cho vụng về của chúng tôi, một cái gì đó sẽ không dẫn.

Những gì chúng tôi có thể mong đợi? Sức mạnh của Đức tin của chúng tôi trong sự thành công là gì? Tìm hiểu cũng là những gì chúng tôi có tiềm năng. Chúng tôi giải thích cho bạn lý do tại sao lập trình tiêu cực của chúng tôi như vậy hăng hái ngăn chặn sự thay đổi. Tại sao đang có nghi ngờ?

Làm thế nào để loại bỏ tiêu cực và nhận được một thái độ tích cực hơn? Vai trò gì đóng vị trí của chúng tôi trong cuộc sống? Chúng tôi rất hài lòng trong công việc hiện tại? Tại sao các chúng tôi công việc tương tự, tình hình tương tự và các đối tác cùng? Chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào vào nhau và nâng cao tiềm năng năng lượng tích cực. Như vui mừng niềm đam mê và những gì có nghĩa là chúng ta cần.

Trên các ví dụ cụ thể cá nhân và nước ngoài cho thấy những gì chúng tôi có thể đạt được trong tâm chỉ đạo. Chúng tôi có các ví dụ của những người tin vào thành công của tôi và nó đạt vị trí.

Mà tài sản đã giúp những người thành công?  Mà trong số những đặc điểm, chúng tôi có, mà chúng tôi thiếu, chúng ta cần phải tăng cường?

Trình là gì? Làm thế nào để tạo ra? Làm thế nào để nó ảnh hưởng đến tự đánh giá của những thành tựu và thất bại của chúng tôi? Làm thế nào để có được một tự đánh giá tích cực? Mối quan hệ của mình cho những ước mơ của chúng tôi là gì? Làm thế nào để nó ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu?

Làm gì khi hàng ngày căng thẳng diệt, tại sao nó phải là các hoạt động hàng ngày của chúng tôi?

Chúng tôi có một loạt các thất bại. Làm thế nào để ngăn chặn tiếp tục của họ và làm thế nào để chương trình một thành công?

Những gì hình dung theo một thành công từ? Vai trò gì anh chơi trong sự thành công của ham muốn? Bên phải ước mơ? Sáng tạo hình dung là gì? Làm thế nào để tìm hiểu trực quan để thu hút các mong muốn của họ? Làm thế nào để thiết lập mục tiêu? Làm thế nào để xác định những gì là tốt nhất cho chúng tôi? Làm thế nào để lựa chọn một vài lựa chọn, đó là hình cho bạn? Assertiveness là gì? Làm thế nào quyết đoán hành vi giúp loại bỏ căng thẳng. Làm thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến tiến hành quyết đoán quan hệ với môi trường xung quanh của chúng tôi. Chúng tôi có các ví dụ của afirmací tích cực cho việc loại bỏ các đặc tính tiêu cực, mà ngăn cản chúng tôi từ chúng tôi trong việc thực hiện các mục tiêu. Làm thế nào để xây dựng một cách chính xác và tại sao một số affirmations afirma(c)(e) phù hợp với các tài liệu hiện tại không làm việc?

Họ có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ? Chúng ta nên làm gì? Chúng tôi có thể thu hút một đối tác phù hợp? Chúng tôi có thể có chỉ một đối tác xứng đáng? Bạn có thể thay đổi nó? Có, bạn có thể thay đổi nó. Bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn với môi trường xung quanh và đối tác của mình.

Công việc chung của toàn bộ nhóm chúng tôi cung cấp những người mong muốn mạnh mẽ hơn năng lượng phí, hơn nếu chúng ta thực hiện một cách riêng biệt. Chúng tôi sẽ thông báo cho nhau của káždém và tiến độ nhẹ. Nó sẽ củng cố niềm tin của chúng tôi. Chắc chắn, rằng tất cả điều này là không chỉ là một lý thuyết rằng nếu ai đó bắt đầu làm việc, tại sao nên nó không làm việc cho chúng tôi.

Một phần của violation, cũng đã được thực hiện trong nhiều lời chào thẻ, trong đó cung cấp cho cách lạ cách họ muốn theo đuổi trong cuộc sống. Học cách sử dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động, thích hợp để sử dụng nhanh chóng trong cuộc sống hàng ngày, mà qua đó chúng tôi sẽ loại bỏ những căng thẳng và qua đó tránh lớp của họ. Đây là những kiến thức mà chúng ta cần phải bơm phương pháp kiểm soát, ước mơ sáng tạo và trong sự hiểu biết của mình về tình trạng này, do đó chúng tôi có thể sửa lỗi của họ. Trong quá trình của 30 ngày tham vấn và gặp trở thành tự Thạc sĩ về vấn đề này.

Truy cập vào kinh doanh ngoại hối và nếu bạn sẽ được quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần để xác nhận của chúng tôi thiếu sót, mà trong quá trình của các cuộc hội thảo đã tiến hành trên bề mặt, và chúng tôi sẽ phải thừa nhận tôi đã giấu một phản ứng tiêu cực, mà trong quá trình của thương mại. Quay trở lại và nhận dạng với lỗi và điểm yếu của chúng tôi sẽ trở thành cơ sở cho sự thay đổi tích cực của chúng tôi. Để thay đổi hiện tại của các hướng dẫn là không cần thiết để làm một sự điều chỉnh lớn, chỉ cần bạn sau 30 ngày tùy chọn để thảo luận về những thành công của bạn và thất bại, nguyên lý cơ bản của „ dưới da „. Một sự điều chỉnh nhỏ cho khóa học của con tàu, nó thay đổi mục tiêu cuối cùng của đôi khi hàng trăm dặm.

07.07.2010, 00: 49, Đó, Boris Nakladov
Trong bài viết trước, chúng tôi đang tìm kiếm điểm tương đồng giữa thất bại khi kinh doanh vào một giao dịch chứng khoán và thất bại trong cuộc sống. Chúng tôi đã chỉ ra khả năng của việc sử dụng thương mại như một công cụ để xác định các đặc tính tiêu cực và Thái độ mà phản ánh trong các quyết định tài chính của chúng tôi. Sledovánini đáp ứng các cửa hàng nằm bên dưới, và điều chỉnh tiếp theo của họ, chúng tôi nhận được cảm xúc của chúng tôi càng nhiều dưới sự kiểm soát, cho đến khi tình trạng làm chủ của họ. Thực tế này được phản ánh trong những con số tích cực của chúng tôi uuTôi đọc. Vậy làm thế nào được chúng tôi cuối cùng cư bởi trong quá trình của thương mại, đặc điểm tích cực của chúng tôi cũng có trong cuộc sống hàng ngày. Hãy xem xét các cá nhân đã thành công trong cuộc sống và bắt đầu để đối phó với kinh doanh trên giao dịch chứng khoán. Thành công của họ ngay lập tức được phản ánh trong hoạt động này bởi vì nó đã có các đặc tính của những người thành công, không giống như smolařů không hạnh phúc và không thành công, những người có đặc điểm như sau trong quá trình của thương mại đối với tôi để xây dựng. Bằng cách sử dụng phương pháp này sẽ trở thành cho bạn một thách thức. Kiểm soát của thương mại bạn phản ứng của tôi, và nếu bạn tận hưởng hoạt động này, bạn có thể đi bộ trong chân thành công traderů. Chuyển đến trang đầu tiên của trang Web của chúng tôi, bấm vào giao dịch ngoại hối và đọc các khoản dành cho cuộc cạnh tranh trên www.XTB.cz giữa cạnh tranh là khoảng 10 000 phụ nữ của các ngành nghề khác nhau, nó không có gì bất thường, tôi hiện đang rentgenoložky phương pháp từ Canada. Bạn sẽ có cơ hội để thêm thu tại công việc của mình, hoặc, nếu bạn là thành công, bạn có thể dành nhiều thời gian để hoạt động này một công việc toàn thời gian, đó là khoảng 4 giờ một ngày. Trong buổi hội thảo của chúng tôi chúng tôi kích động để phát hiện các khối, mà ngăn cản chúng tôi từ thành công. Forex là gì?

„ Forex, hoặc trao đổi nước ngoài, cũng được gọi là thị trường quốc tế nước ngoài trao đổi, là một từ, giao dịch với ngoại tệ. Theo cách của giới thiệu, cần lưu ý rằng ngoại hối là một thị trường chứng khoán theo đúng nghĩa. Ngoại hối là cơ bản một mạng lưới toàn cầu của ‘, mà liên kết với các phương tiện truyền thông mới nhất. Nó là một hệ thống hai bên kết nối các ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và các công ty môi giới, được tạo thành từ các cá nhân, nhà đầu tư, trong đó có thể xảy ra với bạn. Tính năng phổ biến là sử dụng các cơ chế cho phép bạn để đánh giá các đầu tư tùy thuộc vào các phong trào của các chủ đề của thương mại forexového — các loại tiền tệ. Forexový thương nhân là một nhà kinh doanh người quyết định làm cho một chuyển động cụ thể của các loại tiền tệ, hoặc tình tỷ giá giữa các loại tiền tệ ví dụ. EUR/USD “. www.financnik.cz.  Phần mềm để làm điều này, chúng tôi đưa vào máy tính từ các trang của www.xtb.cz

Làm thế nào của chúng tôi dạy kèm sẽ diễn ra? Quên không định nghĩa và chúng tôi sẽ làm cho nó đơn giản. Máy tính xách tay cho bạn thấy một hệ thống trong đó nhất định hình thành của đường cong, mà xuất hiện trên bảng xếp hạng, bấm nút bạn nhập thương mại/mua hoặc bán / thương mại một cách nhất định trong lợi nhuận tạo ra lối ra. Nó sẽ cho bạn một hành động cơ khí đơn giản, mà bạn có thể làm một cách dễ dàng. Bạn sẽ thấy như thế nào vốn ảo của bạn hoặc tạo ra hoặc là mất và bạn khi bạn gặp một loạt các cảm xúc, mà bạn sau đó phân tích.

Kinh doanh ngoại hối và – thị trường tiền tệ có một lợi thế, nó có thể được giao dịch trên cái gọi là. demo tài khoản. Khi chúng tôi sử dụng các phần mềm tương tự như khi giao dịch với tiền thật. Việc thực hiện toàn bộ của thương mại, mua và bán là chính xác như nhau, chỉ với sự khác biệt mà bạn đang sử dụng thủ đô ảo. Đó là các hoạt động duy nhất trên thế giới, bạn có thể dùng thử miễn phí, mà không có bất kỳ rủi ro, miễn là khi nó naučite.Các giao dịch trên tài khoản demo, bạn thức dậy cảm xúc, hệ số mà bạn có thể phát hiện ra phản ứng bất thường của thần của bạn, bạn sẽ khám phá những phản ứng, mà trong cuộc sống bình thường của nesetkáváte, bởi vì có vẫn còn nevyděláváte hàng ngàn đô la một ngày, và có thể ngoài ra, nếu bạn không các quy tắc cho lên ngay lập tức.

Là vô cùng quý giá mà bạn nhận ra rằng điều này trò chơi, nếu bạn có nghiêm túc, và nếu bạn cho phép lust của họ, nhưng từ sự kiên nhẫn, Xem thêm một nghề nghiệp mới thêm vào tự kiểm soát. Khi bạn bắt đầu nói chuyện và bạn muốn kết nối tới hàng trăm ngàn, những người có hoạt động này sống, cung cấp cho bạn khả năng hoạt động này thực sự phải trả. Từ thời điểm này khi bạn có thể làm điều đó, chỉ bạn sẽ quyết định bao lâu và bao nhiêu thời gian bạn chi tiêu hàng ngày giao dịch. Chỉ bạn quyết định bao nhiêu bạn kiếm được. Với máy tính xách tay của bạn, bạn có thể làm kinh doanh ở Thái Lan ngày nghỉ. Bạn sẽ có một đường dẫn mở cho tất cả những ước mơ nejsmělejším của nó. Vấn đề tài chính sẽ chấm dứt để tồn tại cho bạn. Tất cả mọi thứ bạn cần để thành công thương mại bạn đã học được LPlhọ không có nguy cơ mất mát tài chính trên tài khoản demo. Khi bạn sử dụng kiểu trực quan để cải thiện các kết quả và bạn sẽ có rất nhiều mong muốn, nó sẽ trở thành của bạn cách nhanh nhất để tài chính độc lập. Như trong nỗ lực để biến chì thành vàng, nhà giả kim ảnh hưởng phản ứng hóa học và đảo ngược phản ứng hóa học ảnh hưởng đến nhà giả kim. Giả kim thuật cung cấp cho chúng tôi với cơ hội này thay đổi osobnostni. Trong cùng một cách như bạn cải thiện của bạn kinh doanh, và kinh doanh bạn sẽ học một tác dụng tích cực của phản ứng của họ. Tài sản như thiếu kiên nhẫn, tham lam, sợ hãi, chấp nhận rủi ro quá nhiều, zbrklost, không tuân thủ với nghị quyết và quy tắc, thiếu sự chú ý của, sợ hãi, tập trung, cân bằng, kiểm soát cảm xúc, tự kỷ luật, tôn trọng các quy tắc, kiên nhẫn, tự kiểm soát và chủ yếu là, khả năng đối phó với sự mất mát có thể của và bắt đầu một lần nữa, không có cảm xúc không cần thiết và hoảng sợ.Đây cũng là một trong các thuộc tính của những người giàu và những người thành công. Khi hoạt động này sẽ đáp ứng tham vọng của bạn, Hãy xem Trang này.

Những người trẻ, có vẻ như rằng tiền không phải là(j)quan trọng hơn trong cuộc sống của tôi.  Khi họ có được tuổi, họ biết nó chắc chắn. O. Wilde
Xem những gì họ trông như bảng xếp hạng, Forex và

06.07.2010, 20: 20, Đó, Boris Nakladov
Một vài năm trước đây, tôi đọc một cuốn sách của tiến sĩ Alexander Elder thương mại cho cuộc sống. Đây là một cuốn sách nhất được bán trên kinh doanh trên giao dịch chứng khoán. Tiến sĩ Elder trong đó đề với, alia liên, cũng thường xuyên các khu vực nedoceněnou và điều này là tâm lý của thương mại. Thêm vào đó dành cho kinh doanh và hiện tại giao, mỗi tuần một lần, điều hành các bác sĩ tâm thần thực hành và không thành công thương nhân/tradery/cổ phiếu. Giữa kẻ thua tradery và một nhóm lớn của người dân, những người thiếu sự thành công trong cuộc sống là một điểm giống nhau nhất định. Chúng tôi sẽ cố gắng bây giờ là cơ sở của lý thuyết của tiến sĩ Elder đến đến một số kết luận có thể giúp chúng tôi phát hiện ra một số trong những nguyên nhân của sự thất bại. Để có được một ý tưởng về kinh doanh trên giao dịch chứng khoán, cho chúng tôi nghe những gì ông nghĩ rằng đây là một trong tốt nhất publicists và thương nhân: “ hầu như tất cả các ngành nghề cung cấp cho chúng tôi với một loại của mạng lưới an toàn, cấp trên của bạn, đồng nghiệp, đóng, tất cả các bạn có thể thu hút sự chú ý đến xu hướng sebedestrukčni của bạn, nhưng không có những điều trên giao dịch chứng khoán. Thị trường hoạt động mà không có điều này giúp tối thiểu mà tồn tại giữa con người. Họ cung cấp cho tất cả những vết thương của tất cả. Xa lộ kinh doanh là bị ngập nước với đốt xương. Kinh doanh là chắc chắn với ngoại lệ của các cuộc chiến tranh, các hoạt động nguy hiểm nhất của con người. “ tiếp tục: “ nếu bạn đang chạy kinh doanh bạn trong cuộc cạnh tranh với nejživějšim não bộ trên hành tinh. Địa hình ở đó soutěžíte đã được chuẩn bị để cho bạn có một cơ hội tối thiểu để thành công. Thị trường cho phép tăng đến một mong muốn cho lợi nhuận và sợ hãi để mất những gì bạn có. Che giấu những cảm xúc mạnh mẽ của chúng tôi có thể nhận thấy một cơ hội và nguy hiểm. "“ tiến sĩ Elder cũng viết rằng

Đối với những người không thành công, đó là một cách để tự hủy diệt. Trong thời gian thực hành của ông, kết luận rằng phần lớn bị mất trong cuộc sống của người dân đến lúc các chi phí của vô thức của chúng tôi muốn autosabotáži – stroskotat. Hoặc là một cá nhân tự nguyện đánh chìm, và hành động như một impulzivin một đứa trẻ, hoặc hành vi sebedestrukčním, nhưng nhận xét rằng hành vi này có thể được điều trị. Thất bại không phải là incurable bệnh.

Tiến sĩ triệu phú Elder thừa nhận rằng ông, quá, giống như tất cả tradeři đập trong kinh doanh của một mặt tối đến nhân cách của ông. Trước khi mỗi thương mại ông nói rằng ông là nhận thức được rằng ông có một lỗi, đang dẫn đầu để đưa ra quyết định về tài chính có hại cho thủ đô thương mại của nó. Ông đã làm nó mỗi ngày ngay cả khi thị trường chứng khoán của chiến thắng hàng ngàn đô la. Điều này là tương tự như trong các phương pháp Silvově, nơi cũng bạn trước tiên phải đáp ứng tình huống xấu. Trong kinh doanh, bạn phải có điểm yếu riêng của bạn dưới sự kiểm soát, vì vậy, bạn không thể dựa vào bạn là 100% rút khỏi thế giới.

Trong trường hợp của giao dịch ở tradera trong anh ta làm tăng số lượng tuyệt đối neovladatelných cảm xúc như sợ hãi, nghi ngờ, tham lam, niềm tin, thiếu kiên nhẫn, ham muốn, kỳ vọng, lo ngại, bạn đề cập đến tự hủy diệt của các yếu tố, mà còn (e)FoRii, niềm vui, sự nhiệt tình. Như vậy tình cảm kỳ họ có thể được so sánh với giới hạn các tình huống trong cuộc sống, như khi một nơi nào đó ở nơi hoang dã bạn tiết kiệm từ chiếc máy bay xác, hoặc trở nên bị mất trong không biết cảnh quan độc hại hoặc octněte gặp nguy hiểm của cuộc sống. Đây là những khoảnh khắc mà sẽ huy động các tế bào tiềm năng của bạn, cả tích cực và tiêu cực và các hoạt động duy nhất mà có thể làm điều đó, quá, là kinh doanh. Do đó, các giao dịch tôi xem xét một trong những cách quan trọng để tìm hiểu những nguyên nhân của lặp đi lặp lại thất bại. Kinh doanh của bạn cắt dây rất kỹ lưỡng rằng nó không phải là ngay cả psychotherapist tốt nhất. Bạn không thể kiểm soát bên ngoài các sự kiện, nhưng bạn nên kiểm tra xem cách họ cư xử. Làm thế nào để đối phó với họ.Bạn không nên hành động như là hoàng đế Xerxes, đã ra lệnh cho binh sĩ của ông whipped biển, bởi vì Dove hạm đội của mình. Theo tạp chí kinh doanh nhà kinh doanh và nó mô tả những gì đã làm ông nhập hoặc thu hồi từ việc buôn bán, để cải thiện, bạn phải giữ một tạp chí mà bạn ghi lại bất kỳ những thành công và thất bại, và như vậy, như một thương nhân được phân tách. Này tìm thấy từ những sai lầm trong quá khứ và nhiều hơn nữa bạn không lặp lại. Hầu hết mọi người làm cho cùng một lỗi trong 60, như thực hiện trong hai mươi, bởi vì cuộc sống của họ đang chuyển động trong cùng một hướng. Bạn có nhận ra, bạn có tùy chọn để thay đổi nó.
Xem những gì họ trông như bảng xếp hạng, Forex và

03.07.2010, 23: 12, Đó, Boris Nakladov
Arnold Schwarzenegger nói về sự nghiệp của mình, “ khi tôi đã rất trẻ, tôi sử dụng để tưởng tượng rằng tôi đang những người tôi muốn và tôi có những gì tôi muốn. Không bao giờ nghi ngờ. Cái trí thật sự là một cái gì đó đáng kinh ngạc. Trước khi tôi giành được danh hiệu đầu tiên của tôi của Mr. Universe, tôi đi qua các cuộc thi khác nhau, như nó đã nhận được.Tiêu đề là chỉ cho tôi. Trong tâm trí của tôi tôi đã giành được rất nhiều lần mà tôi nghi ngờ rằng sẽ có được anh ta. Khi tôi nhận vào các ngành công nghiệp điện ảnh, tôi đã làm điều tương tự. Tôi tưởng tượng mà tôi biết là diễn viên, và tôi kiếm nhiều tiền. Tôi cảm thấy thành tích của họ và savoured. Tôi chỉ biết rằng tất cả mọi thứ sẽ xảy ra. “ Hãy xem xét những thành tựu khác của người đàn ông đáng chú ý này, mà từ đó chúng ta nên dùng một ví dụ, một người đàn ông từ một gia đình nghèo của áo – có điện, sưởi ấm trung tâm, điện thoại, thảm hoặc vòi – rằng nơi này đã nhận của mình do siêng năng và kiên nhẫn, như là một người nhập cư, giữa các thống đốc của Hoa Kỳ. Như một thể hình đã giành giải thưởng nhiều nhất trong lịch sử môn thể thao. Đã giành được nhiều danh hiệu Mr. Universe, ông thế giới và bảy danh hiệu Mr. Olympia, danh hiệu cao nhất trong thể hình là gì, nó là vô địch của tất cả các đoàn thể, như thế vận hội kulturistů. Nếu bạn đang tìm kiếm vận động viên bảy lần giành một vàng tại Thế vận hội, bạn sẽ khó tìm thấy anh ta. Đó là sự thành công lớn nhất của giải thưởng cao nhất của Arnold Schwarzenegger. Tập thể dục học tiếng Anh, kinh doanh và kinh tế tại Đại học Wisconsin. Ban hành một vài cuốn sách, đã trở thành một columnist về Mr. Olympia, mua lại quốc tịch Mỹ, được bầu bởi „ quốc gia Hiệp hội nhà hát chủ sở hữu “ ngôi sao quốc tế của năm. Vì những đóng góp của mình vào thế giới của bộ phim đã nhận được một ngôi sao trên vỉa hè Hollywood của sự nổi tiếng. Arnold là tổng thống Hoa Kỳ George Bush bổ nhiệm vào vị trí của chủ tịch hội đồng cho thể thao và thể dục. Nhận được một số chẵn các giải thưởng và quay ở Hollywood 40 bộ phim. Sau sự chấp nhận tích cực của bộ phim Terminator 3, quyết định tham gia vào chính trị. Tùy chọn kalifomského thống đốc diễn ra 9. Tháng 10 năm 2003 và Arnold Schwarzenegger với 2 520 đánh giá 911 knowledgeably thắng. Năm 2011, chấm dứt nhiệm kỳ thứ hai.

Arnold có mục tiêu rõ ràng và thành tích của họ là công cụ quan trọng nhất, và nó là kiểu trực quan sáng tạo. Cô ấy đã giúp anh ta vượt qua hồ sơ, lịch sử của các môn thể thao trong đó thời gian không.

Ai biết, nếu bao giờ nên thành công vận động viên bao giờ hết trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi dành nhiều sự chú ý đến thực hiện kiểu trực quan sáng tạo. Chúng tôi sử dụng trí tưởng tượng của chúng tôi để tạo ra hình ảnh, liên quan đến những gì chúng tôi muốn. Walt Disney ra lệnh cho nhân viên của mình để thực hiện các nghi lễ này mỗi buổi sáng: để hiển thị của bạn ngủ và cho biết: „ ý tưởng của tôi là thực tế của tôi. “ và sửa kiểu trực quan sáng tạo ảo thuật biết rất tốt những gì ông đã làm. Đây là chỉ là một trong những cách làm thế nào để chỉ ra các mục tiêu trong cuộc sống. Xác định các mục tiêu của nepředepokládá rằng bạn đã chuẩn bị con đường, bạn phải có một giấc mơ, và Đức tin với anh ta. Nhưng những gì chính xác là định nghĩa của các mục tiêu của các ‘? Nó biến tầm nhìn thành thực tế, tầm nhìn của các hình thức vật chất của các nguồn cung cấp. Nó là một kịch bản mà chúng ta cần phải làm cho cuộc sống của chúng tôi. Đó là ý tưởng rằng kiến trúc sư ztvárníte trong kế hoạch càng sớm càng tốt và được thực hiện dưới hình thức tác phẩm đẹp của cuộc sống của mình. Việc xây dựng bắt đầu xây dựng từ đầu, hạn nộp hồ sơ công trình và lịch trình sau đây.Thuật ngữ là rất quan trọng khi đặt các mục tiêu. Nhiều người đã viết mục tiêu của mình và với hạn chót. Bởi vì nó đã quá nhốt. Nó đã rất cụ thể, nó là trách nhiệm của, đó là một thách thức để thành công, để chứng minh cho chính mình và toàn thế giới mà bạn có thể làm cho nó đến kết thúc. Nếu bạn là một trong những người này,

yêu cầu chính mình, những gì đứng trong cách và những gì đang ở trong đó. Đó là chỉ cần bào chữa, hoặc những lý do thực sự? Bạn có thể xóa chúng? Nó là tốt hơn để có một mục tiêu cụ thể với thời hạn hơn nói „ bao giờ “. Ngay cả các mục tiêu có thể được sửa chữa trong cuộc hành trình. Nó luôn luôn là chính mà bạn di chuyển đúng hướng. Chỉ có bạn mình niềm tin riêng của bạn rằng bạn không thể có nó, cho chúng tôi giúp bạn có được những gì bạn muốn. Điều gì sẽ là một Đức tin mạnh mẽ hơn, ít nghi ngờ. Điều gì sẽ là Đức tin của bạn mạnh mẽ hơn, nhanh hơn bạn di chuyển mục tiêu và mục tiêu bạn bắt đầu để đi trên đường phố. Pháp luật thu hút bắt đầu hoạt động, mà sẽ hướng dẫn bạn một cách an toàn để materialisation ý tưởng của bạn và bạn cảm thấy cảm giác tuyệt vời mà những giấc mơ của bạn biến thành hiện thực.

03.07.2010, 16: 25., CSC, Boris Nakladov.
Nếu bạn chọn, nhưng thực sự toàn bộ là, thay đổi cuộc sống của bạn cho tốt hơn, nếu bạn đã thêm vào mục tiêu cơ bản của bạn và mục tiêu của các thành phần mà trùng với ý tưởng chính của bạn và nếu bạn điền tối đa cảm xúc, ước mơ của bạn sẽ bắt đầu trong thời điểm này để đáp ứng ngay cả khi nó sẽ chỉ là một phần của năng lượng của nó.

Trong thời điểm ảnh hưởng khi các kế hoạch táo bạo cho phát hành vào trong không khí, bạn trở thành những người sáng tạo của số phận của mình, và số phận này bắt đầu để tích cực đến.

Ông sớm sử dụng để nó, cuộc sống đẹp, bạn hàng ngày kỳ diệu fulfils của bạn mong muốn và thực hiện ước mơ của bạn trở thành sự thật. Khi kết nối với nguồn gốc vũ trụ, bạn sẽ gặp những người với tương tự như rung động tích cực và sẽ rời bạn với này rung động của giai điệu. Thực hiện tất cả các kế hoạch của bạn sẽ bắt đầu để thúc đẩy năng lượng sạch điện và bạn sẽ cảm thấy như thể bạn bắt gặp một thứ hai wind. Ngạc nhiên bạn mà tất cả mọi thứ đến vào đúng thời điểm, đôi khi trong một cách không bình thường, đôi khi trong đó một rằng điều này là trái với hiện thực vật lý của bạn. Khi là mong muốn của bạn đủ mạnh và vroucné khi bạn cám ơn trước cho việc thực hiện các mục tiêu và bạn cảm thấy trong khi lòng biết ơn bao la, vũ trụ đáp ứng cho bạn. Vibrujete ngày tronglđộ dài mới, và ông sẽ gửi quý vị bằng chứng rằng mong muốn của bạn trên đường vào bạn, mà bạn di chuyển đúng hướng. Cho phép bạn sửa chữa các mục tiêu và ý tưởng trực giác, mà không cần nỗ lực rõ ràng.

Điều này cảm giác an toàn và an ninh đã có kinh nghiệm nhiều người thành công. Điều này cảm giác bình an và quản lý cấp cao sẽ dẫn bạn một cách an toàn đến những biểu hiện ước mơ của bạn trong thực tế. Điểm có ích là rằng bạn yêu cầu.

Trong bầu trời một tốt người. Saint Peter Đại đế đã cho ông một đám mây với một ngôi nhà đẹp và một khu vườn rộng lớn. Thực hiện các khu vườn đầu tiên. Khám phá vẻ đẹp thiên của Hoa và sau đó đứng đầu đến nhà lớn, đẹp. Một người đàn ông tốt, ông đã ngạc nhiên và làm thế nào đẹp nhà được trang bị. Chỉ trong hội trường lớn, đó là số tiền của các thùng và hộp. Ông yêu cầu St. Peter: „ tại sao bạn được gói hộp? “ St. Peter trả lời anh ta: “ tất cả các khoản đóng góp cho bạn, con trai, khi bạn đã sống trên trái đất, nhưng bạn không bao giờ yêu cầu họ, “.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để thịnh vượng

02.07.2010, 17: 26, Đó, Boris Nakladov

Mỗi người trong chúng ta có quy mô khác nhau để thể hiện lời của sự thành công, ý tưởng khác như thế nào nó sẽ giống như một cuộc sống thành công. Đối với một sự thành công liên kết với sự phổ biến, khác với việc mua lại của một tài sản lớn, cho người khác để đạt được các bài trong việc làm và cho người khác không sống một cuộc sống man nguyện trong khối lượng đối tác homely. Nói chung, chúng tôi có thể xác định đạt được thành công, như là mục tiêu quan trọng, có ý nghĩa, mục tiêu có nghĩa là cho chúng tôi hoàn thành cuộc sống của chúng tôi. Thành công là một quá trình mà không bao giờ kết thúc khi bạn đạt đến một, phép bạn thấy tầm nhìn, mà cho đến nay đã bị che đi.Bạn lựa chọn hơn, nhiều thách thức. Những thành tựu đã trở thành sự kiện quan trọng trên con đường của bạn, sự kiện quan trọng, bạn phải dừng lại và nhìn lại và từ nơi mà bạn đã đạt được. Nếu không, con đường của bạn để thành công trở một liên tục trong thời gian đó hết. Những thành tựu nên hưởng, phần thưởng cho những nỗ lực bạn đã cống hiến cho thành tích của họ. Không có không có công cụ để đo sự thành công. Bill Gates, Leonardo da Vinci, Mother Teresa, Gandhi, Mánhatmá, Alexander hoặc Caesar, ở đây chúng tôi có thể thấy cách thức đa dạng những thành tựu mà họ có thể điền vào cuộc sống của cá nhân. Hãy tự hỏi, sự thành công cho bạn là gì? Bạn trả lời một cách chính xác, bạn sẽ cần phải làm rõ định nghĩa chính xác của những gì bạn cần để điền vào cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm định nghĩa của xem của sự thành công của riêng bạn, bạn nên yêu cầu một số câu hỏi. Mà mọi người xem xét để thành công? Thuộc tính những gì họ đã làm cho sự thành công của bạn? Khi bạn cảm thấy thành công và những gì sẽ là thành tựu lớn nhất của bạn? Nó đã trong một tai nạn? Làm thế nào bạn đã được điều chỉnh? Bạn đã hy vọng thành công? Để có được hàng hoá vật chất mà bạn sẽ xem cá nhân xét thành công? Làm thế nào bạn sẽ âm thanh định nghĩa của sự thành công? Nếu bạn tìm định nghĩa này, bạn bắt đầu để di chuyển đúng hướng, mà không có mất mát không cần thiết của thời gian và năng lượng. Bạn sẽ cần phải làm rõ mục tiêu của họ, nếu bạn tùy biến môi trường đánh giá, hoặc là một biểu hiện của niềm tin nội bộ của bạn. Bạn phải tìm của riêng của nó thực hiện của cuộc sống và lo lắng về ý kiến của công ty. Bạn sẽ xem xét lương tâm của bạn nếu bạn sống cuộc sống của bạn đầy đủ và đạt được sự hài lòng bên trong. Thành tích của ůspěchu luôn luôn phải được một tinh thần thái độ tích cực và một hành vi phạm tội cụ thể. Nếu bạn có một thái độ tích cực, bạn cũng sẽ thu hút các tình huống tích cực và người tích cực. Tất cả các bạn ponmůže trên đường đến thành công của bạn. Bạn sẽ là tình hình cuộc sống và cơ hội mà bạn có thể không bao giờ ngay cả tưởng tượng. Công việc của bạn sẽ là nhận thấy các phép lạ, và với tình yêu. để nhận được. Này sẽ đáp ứng một trong những tiền đề đó là cần thiết trong việc đạt được thành công. Khác, không kém quan trọng, là những hành động cụ thể, phản ứng cụ thể của bạn với tình hình thuận lợi. Hoạt động của bạn nhất thiết phải được hỗ trợ bởi sự mong đợi kết quả tích cực, đầy đủ các cam kết và Đức tin. Bạn phải mong muốn thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới. Bạn phải là thành công của nó theo nghĩa đen bị ám ảnh với. Bạn phải hành động quyết định và tự tin và nhận thức được tình hình thuận lợi bạn có nghĩa là không có allusion để cuộc sống. Bạn đang như một ngư dân, người đang trên móc, nhưng bây giờ nó nên kéo ra ngoài và làm điều đó, nó là nghĩa vụ phải bạn với cuộc sống của bạn.

Bạn có thử nghiệm cam kết của bạn để niềm tin của họ, ước mơ và mục tiêu cụ thể. Viết câu chuyện thành công của bạn, ngoài ý tưởng của bạn về cuộc sống của bạn trong tương lai. Câu chuyện của bạn được làm đầy với những cảm xúc, đầy lạc quan, kỳ vọng, niềm tin và tình yêu cho cuộc sống? Câu chuyện của bạn phải được đầy đủ. Nếu bạn cảm thấy rằng cái gì là mất tích, hãy thử một lần nữa. Upravcte. khi bạn cảm thấy rằng nó không phải là đúng, tách ra những câu chuyện thành phần cá nhân và mục tiêu cụ thể. Theo dõi của bạn và nejnitřnější phản ứng với các khu vực cá nhân của câu chuyện và thực hiện một lưu ý của nó. Cách niềm tin ảnh hưởng đến bạn? Những gì các giả định và mối quan tâm với vkrádají giữa bạn và những giấc mơ của bạn? Xóa chúng. Đây là sự khởi đầu của con đường riêng của bạn cho hoàn thành chỉ là của riêng bạn ước mơ và mục tiêu. Porostete với lòng dũng cảm của mình và mong muốn cho việc thực hiện của họ, và thay đổi cuộc sống của bạn. Tất cả những người lớn đã như sau. Họ là những người với một giải quyết công ty để đạt được mục tiêu của nó, những người đã sau sự thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới. Trong cuộc sống của họ, như trong của bạn trở ngại nơi mà đang đi kèm với hiện tượng trên con đường đến thành công. Robinson Crusoe được viết trong nhà tù, Ludwig van Beethoven đã viết tác phẩm tốt nhất là gần như điếc, cũng lớn postihnutý âm nhạc Séc Bedřich Smetana bắt đầu làm việc tại cykle symphonic thơ đất nước của tôi „ “, Michelangello trong công việc của mình vào bức tượng của giáo hoàng Julius II. Ông là như vậy nghèo rằng ông có thể không ở lại tại Anh trai của ông, người đã viếng thăm anh ta ở Bologna, bởi vì ông đã có chỉ có một giường mà trên đó các chia rẽ với hai phụ tá của ông. Émile Zolla đứng dậy buổi sáng khoảng một nửa qua ba thường nhận được một nguyên trứng, và thiết lập để làm việc, lúc giữa trưa, ông đã đi dạo dọc theo bờ sông, sau đó quay trở lại, ông lunched một số táo và sau đó đã đi làm việc.Ông viết về thời kỳ này là một trong hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình.

Những vấn đề mà bạn có trong một người lung lay là gì?

Một bản dịch của các

Bài viết mới nhất

Viết cho tôi một câu chuyện tôi đã về thành công cá nhân của bạn

Câu chuyện của bạn tốt nhất với sự cho phép của bạn, đăng trên trang web này và nhận được một kunzultaci cá nhân miễn phí

Tháng 7 năm 2010
Sau khi Thứ ba St Thu Thứ sáu Thứ bảy Không
    Tháng Mười»
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Lưu trữ bài viết