Máy dịch thuật sẽ là Microsoft Translator
Lấy Adobe Flash player

Một cái gì đó về tôi

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Thông tin bắt buộc được đánh dấu với một *