Get Adobe Flash player

Kontakt

Mgr.Boris Nakladov
Pod Sady 9
143 00 - Praha 4

Tel.:+420 603 288 077
Napište mi na
info@principy-uspechu.cz

Citát

Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdřív sebe.

Tomáš Baťa

Archiv pro měsíc: Listopad 2010

27.11.2010, 02:42, Mgr.Boris Nakladov

Všechny články pojednávají o cestě k úspěchu, nebo o jeho omezeních. Možná jste typ člověka, který překonává stresové situace s přehledem.V tom případě nebudete mít velký prospěch z článků o překonávání stresu. Možná jste tím šťastným člověkem, optimistou, který se může oddat svým vizím a nemusí brát ohledy na všechny ty omezující faktory, které běžným smrtelníkům ztrpčují život. Pokud patříte k nim, máte cestu otevřenou, sestavíte si životní plán a budete si hrát s představami, dokud se vaše cíle neuskuteční.

Pokud ale k této skupině lidí nepatříte, jistě si vezmete k srdci pár doporučení a začněte se svým životem experimentovat. Začněte si všímat všechno hezké, co vám život přináší. Napište si všechny ty příjemné činnosti, které rádi děláte a kterým jste se již delší dobu nevěnovali a začněte se jim více a s radostí věnovat. Vaše tvůrčí energie a spokojenost s vaším životem se rázem změní. Přestanete se zaobírat mrzutostmi a neúspěchy, a když ještě budete v duchu lidem, kteří ve vašem nitru vyvolávají špatné pocity, nebo dokonce nenávist, přát intenzivně radost, spokojenost a samé hezké věci, váš vztah k nim, a opačné jejich vztah k vám, se rázem změní. Vaše vztahy tím ovlivníte na nejhlubší psychické úrovni.

Řekli jsme si, že nejdůležitější pro přivábení úspěchu, je mít dobrý pocit. Ten budete mít také, když si častěji budete připomínat své úspěchy. Založte si sešitek úspěchů, kterých jste dosáhli v průběhu dosavadního života. To zvýší důvěru ve vaši budoucnost. Neděste se všech těch pouček a doporučení a udělejte si to co nejjednodušším. Začněte malými změnami, například tím, že se projdete jednu stanici pěšky při cestě ze školy, nebo z práce. Nebudete se chovat jako automat, a začnete si důkladně všímat své okolí, zřeknete se na jeden den kritiky. Všechno to jsou, pokud v tom budete pokračovat a experimentovat,věci, které vám začnou pomalu měnit život a životní perspektivu k lepšímu. Tyto malé změny nabourají vaše každodenní stereotypy. Takto nenásilně si začínáte stavět základy nového života. Všechna doporučení v článcích i v semináři i při osobních konzultacích směřují k tomu, aby vás naladili na tu správnou vlnovou délku, na ty správné vibrace úspěchu. Neberte prosím má doporučení smrtelně vážně, každý z vás je jedinečnou individualitou, proto někdo bude souhlasit s mými názory více a někdo méně. Mým cílem a jistě i vašim, je přeměna vaší součastné osobnosti v osobnost  úspěšnou. K tomu, abyste uspěli, nemusíte byt ani inteligentní, ani moc vzdělaní. Podívejte se na množství bohatých lidí, kteří právě toto postrádají. Jediné co od vás chci a o co se snažím je, abyste uvěřili v zázraky. Jenom tato víra vám v životě přinese víc než jakákoli vysoká škola. Budete disponovat štěstím, které je pro mnohé vzdělance nedostupným. Přenese vás přes různá protivenství, která se občas v životě objeví jako zákonitost, a která se stará o to, aby nebyl příliš vychýlen na kladnou stranu, aby se dostal do rovnovážného stavu. Já jsem zázrakům uvěřil a výsledky této víry vám budu prezentovat v průběhu svého semináře. Tímto vás na svůj seminář vřele pozývám, a budu se snažit, aby ten měsíc společné práce byl jedním z nejdůležitějších měsíců vašeho života.

24.11.2010, 00:51, Mgr.Boris Nakladov

Rozeberme si otázku, proč se vše nedaří tak,  jak si to přejeme?

Na cestě za úspěchem vás čekají mnohé zastávky, kdy nebudete vědět proč se  vám úspěch obrací zády. Co děláte ve svém volném čase? Jakou literaturu čtete a jaké filmy vás baví? Možná právě v tom tkví jádro problému. Pokud se ztotožňujete s vaším hrdinou a prožíváte jeho příběh, který není vyloženě kladně naladěn, jste naplněn emocemi, které vám můžou přitáhnout do života jen energeticky podobné věci a situace. To stejné platí i o různých vražedných a hororových scénách. Na semináři si ukážeme fotky, na kterých uvidíte, co udělá jedna negativní, i jenom písemně vyjádřená myšlenka s krystaly vody. A to je jenom jedno slovo, představte si, co se asi děje při dvouhodinovém hororu.  Jednou jsem počítal kolik negativních oznámení se vyskytuje ve zprávách nám známé hororové TV stanice. Bylo jich sedmnáct za sebou,  jediná „kladná“ byla, že se šimpanzovi v ZOO narodilo mládě. Ne nadarmo úspěšní lidé říkají, že nemají čas na sledování TV. Intuitivně se tomu negativnímú vlivu brání. Tyto negativní vlivy bohužel načerpáváte i když sedíte u stolu s někým, kdo vám „nesedí“, kterého přítomnost musíte tolerovat a přitom se necítíte příjemně. V tuto chvíli se také nacházíte v „černé negativní zóně.“

Vašim cílem, pokud berete vážně svůj záměr stát se úspěšným, je vyvarovat se podobných situací a nepříjemných lidí. Snažte se zachovat si v nepříjemných situacích určitý nadhled, nebo se jim snažte vyhnout. Spisovatel Vadim Zeland píše: ,, Když procházíte obrazárnou, a vidíte obraz, který se vám nelíbí, otočíte se a díváte se jinam, určitě vás nenapadne ho sundat ze stěny.“ Také my si na tomto světě nekazme náladu kritizováním. Jsme tady jako v obrazárně, jenom návštěvníci, proto se k událostem stavme podobně. S takovým přístupem nebudeme muset tak důkladně kontrolovat své pocity.

Život musíte brát vždy z té lepší stránky, sledujte raději veselohry, poslouchejte vtipy, věnujte se svému tělu, cvičte, relaxujte, straňte se nepříjemných lidí. Neposlouchejte stesky, ani negativní zprávy, může vám být jedno, že v Bangladéši někdo spadl ze stromu. Vždy na všem špatném hledejte i tu lepší stránku, nelpěte také na rozpadávajících se vztazích. Ubírá vám to energii, která vám bude scházet, když si budete hledat nového partnera.V semináři si řekneme jak si přivábit vhodný protějšek, ale zatím svého nynějšího partnera neodsuzujte, nebo další partneři budou úplně stejní. Zamyslete se nad tímto příběhem: Před branou města seděl mudrc. Přišel k němu pocestný a ptal se ho jací lidé žijí v tomto městě, ale mudrc než mu odpověděl, mu položil podobnou otázku : „Jací lidé žijí ve městě odkud ty přicházíš?“ „Tam žijí samí špatní lidé, líní, pomlouvají, kradou…“ Mudrc mu na to povídá, že tady najde úplně stejné lidi jako tam… Najednou přichází další pocestný a položí mudrci stejnou otázku. Mudrc se ho také zeptá, jací lidé žijí ve městě odkud přichází. Pocestný odpoví, že jsou to lidé veselí, družní a pracovití. Nato mu mudrc říká, že ve městě do kterého jde, jsou úplně stejní lidé jako ve městě z kterého přichází… A tak to chodí i ve vztazích, pokud neodhodíte špatné zkušenosti, a přinesete si  je do nového vztahu, tak budete pořád ve střehu a stále je podvědomě očekáváte. Když se s někým rozcházíte, jestli to je partner, nebo odcházíte ze zaměstnání, nalaďte se na kladnou frekvenci, připomínejte si co na tom bylo dobré, a na špatné zapomeňte. Stejně na tom inc nezměníte, jen si znovu přitáhnete do života něco podobného. Filozofie zasvěcených učení reiki, vyznává pět doprovodních duchovních principů, přečtěte si je a trochu se nad nimi zamyslete:

Dnes nechám odejít všechnu zlobu. Dnes zapomenu na všechna soužení.

Dnes si připomenu, kolik štěstí se mi už dostalo. Dnes budu své úkoly vykonávat poctivě.

Dnes budu laskavý ke všem živým bytostem.

Tyto principy navozují rovnovážný energetický stav a naladí vás přijímat více životodární vesmírné energie. Dívejte se  do budoucnosti s očekáváním toho nejlepšího. Je to správné naladění, kdy se vám úspěch přestane otáčet zády. Tyto kladné principy, pokud se jich budete  držet, začnou formovat  vaši kladnou budoucnost.

17.11.2010, 11:05, Mgr.Boris Nakladov

Tento článek je volné pokračování prvního článku „Co nám brání v úspěchu“. Podíváme se důkladněji na problematiku stresu a vztahů, které nám způsobují nežádoucí stresové situace.

Pokud necítíte potřebu zaobírat se touto problematikou, pokud vaše okolí nevyvíjí na vás nátlak, nebo pokusy o manipulaci  a vy jste se svým okolím spokojeni, klidně tento článek přeskočte.

   V knize „Učení Abrahámovo“ se můžeme dočíst, že “ Když se budete zajímat o to jak se cítíte a úmyslně se budete pokoušet dívat na věci způsobem, jenž bude zapříčiňovat, že se budete cítit lépe a lépe, budete více umožňovat a odepírat méně – okolnosti události vašeho života okamžitě začnou odrážet tato změny“. To, když se necítíme dobře, nám signalizuje, že dostáváme do stresové situace. Stres je v našem slovníku úplné běžné slovo, které slyšíme každý den. Je to také jeden z omezujících faktorů, který nás brzdí na cestě k úspěchu. Abychom „vysílali“ na vlnové délce kladného pozitivního rozsahu a tím si přitahovali do svého života jenom kladné události, měli bychom se naučit jak vyjít se stresem. Uveďme si pár příkladů, které běžně spouští naše stresové reakce, jsou to různé vlivy způsobující nepříjemné pocity, naše agresivní reakce, strach, finanční problémy, když nám něco, nebo někdo brání v něčem co si přejeme, nebo také když se věci vyvíjejí pro nás nepříznivým směrem. V jedné publikované tabulce týkající se stresu jsem se dočetl o této stupnici týkající se stresu: 100 bodů smrt blízké osoby, 73 bodů rozvod, 53 bodů zranění a nemoc, 50 bodů manželství 47 bodů ztráta zaměstnání, 45 bodů důchod, 39 bodů narození dítěte atd. Při více než padesáti bodech je pravděpodobně, že se dostáváme do stresu. Může to být, ale i řada nakupených malých změn. Napište si seznam všeho, co vás v poslední době vyvedlo z klidu. Je v něm něco co se opakuje? Dá se stím něco dělat? Je to důležité, nebo každá stresová událost se zapisuje hluboko do vašeho podvědomí v závislosti od intenzity a délky trvání této situace. Když je váš momentální stav, nebo naše očekávání negativní, podvědomí se snaží přitáhnout podobné situace, podobné vibrace, vyplnit vaše negativní přání. Když máme z něčeho špatný pocit, máme na očích něco jako negativní býle, které nám zabraňují vidět pozitivní situace, i kdyby byly od nás jen pár centimetrů vzdáleny. Musíme si v této souvislosti uvědomit, že jen my jsme odpovědni za to, jak reagujeme na to, co vidíme. Když už jsme se dostali do stresu, máme také možnosti jak ho ovlivnit. Můžeme jít do kina, pustit si hlasitě oblíbené písničky, jít si zaběhat, začít dýchat břichem, při stresu dýcháme obvykle horní částí plic, můžeme udělat něco neobvyklého, například si dát studenou sprchu, udělat 200 dřepů, všechno to jsou vnější podněty, které naruší průběh našeho stresu.

Jako prevence stresových situací je důležité to jak se cítíme a jak si věříme. Víru v sebe a lepší zdraví získáme každodenním pravidelným i krátkým cvičením. Měli bychom si dopřát více spánku, naučit se relaxovat a správně dýchat. Nejlepším lékem na stres je prevence. Abychom se vyvarovali běžných stresových situací, měli bychom si lépe organizovat čas, určit si cíle a také priority. Všechno jsou to mechanické, opakující se činnosti, něco jako každodenní čištění zubů. Berme to jako když jedeme autem a dojde nám benzín, také neříkáme, že nemáme čas si ho natankovat. Známý mystik Osho nám k tomu ještě navrhuje všímat si, vyhledávat a oceňovat hezké a zajímavé věci z našeho okolí, každé ráno při cestě do práce. Všimnout si hezké barvy fasády domu, ocenit krásu stromu kolem kterého procházíte, pochválit krásné auto, jedoucí kolem vás a v duchu poblahopřát jeho řidiči… tím se naučíme získávat kladnou energii do zásoby, nebo každé ocenění produkuje určité množství této energie. Můžeme se na chvíli zastavit, zavřít oči a zaposlouchat se do okolních zvuků. V tu chvíli se naše myšlení zastaví. Nemůže dělat dvě věci najednou. Může to trvat jenom deset, dvacet vteřin, ale meditujme.. Naše mysl je prázdná… Měli bychom to dělat i několikrát denně, je to nejkratší, velice prospěšná meditace. To vše je prevence stresu. Ale když nás již uchvátil použijme to, co nás učili v Dale Carnegie kurzu. Položme si otázku: „Co nejhoršího se mi může stát?“, pak se připravit to přijmout,  pokud nebude zbytí, a pak se v klidu snažit tu nejhorší alternativu nějak vylepšit.  Pomůže nám  i analýza problému. Odpovězme si na otázky: „Jaký mám problém?“, „Co je jeho příčinou? Jaká jsou možná řešení? Které řešení je nejlepší? “ Když je problém větší, použijeme papír a tužku.

Už jen  rozebíráním a hledáním řešení problému ovlivníme kladně své pocity. Pocity, které v nás převládají mají na náš úspěch větší vliv, než práce na fyzické rovině. I pocity lidí v našem okolí, mají vliv na to jak se cítíme. Když se necháváme ovlivňovat cizími pocity, dostáváme se do jejich moci. Začínají ovlivňovat vaše rozhodnutí vaše názory. Když  jednáme jinak, než si představují, jsou z toho v nejlepším případě smutní, nebo se na vás zlobí. Nesmíme se za to cítit odpovědni. Je to jen pokus vás zmanipulovat. Tím se postupně stáváme otroky nálad někoho jiného. Svět si váží samostatných lidí a taky je za jejich postoj bohatě odměňuje. Když se někomu proti své vůli podvolíme, on je spokojen, ale my za to platíte svou rozmrzelostí a to je proti všem zásadám úspěchu. Tím plýtváme svou vnitřní energií. Když nás někdo k něčemu nutí, pokusme se tomu vzdorovat, v tom případě budeme spokojeni my, a on ať se se svým hněvem vypořádá sám. Nereagujte na různé poznámky, kterými se ve vás lidé snaží vzbudit pocit viny. Nemějte pocit viny, ani když na žádost někoho odpovíte slůvkem „NE“, je to vaše rozhodnutí, a ostatní si časem zvyknou na tuto změnu vašeho postoje. Reagujte jinak než dosud. Místo „ANO“ začněte říkat „NE“. Reagujte jinak, než bylo vaše okolí zvyklé. Jste svobodná bytost, proto se snažte nikdy nemít pocit viny, buďte ostražití a zlikvidujte ho hned v jeho počátcích. Zkuste to! Stanovte si přesné hranice, kam až můžete povolit jejich vliv. Dejte svému okolí jasně najevo, co se vám líbí i to, co se vám nelíbí. Za vaše rozhodnutí nesete odpovědnost jenom vy sami. Taky vy respektujte když vám někdo řekne „NE“. Nekritizujte. Pokuste se řešit věci s nadhledem a konstruktivně. Tyto své nové postoje začněte zkoušet na malých věcech a vaše okolí si časem na tuto změnu chování zvykne. Co myslíte, koho si lidé váží víc, toho kdo ,jedná samostatně, dovede se o sebe postarat, vyjadřuje svůj názor a dovede říct „NE“, nebo těch kteří se nechají ovládat a pořád někomu posluhují ? Nenechte se sebou manipulovat, vyslechněte názory jiných, ale zařiďte se pole sebe, neciťte se zavázáni dělat všechno to, o co vás žádají. Procvičujte svůj nesouhlas a staňte se všem rovnocennými partnery. Věty jako „Chápu tě, ale já to vidím jinak“. „Dnes se mi to nehodí, proto to neudělám, udělej si to sám“. To co říkáš se mi nelíbí…‘, vás zbaví závislosti na vašem okolí a udělají z vás samostatného člověka. Nesnažte se získávat uznání jiných, je to unavující a nikdy nekončící proces. Když to budete dělat, nikdo nebude uznávat vás.

K tomu, aby vás vaše okolí uznávalo, respektovalo a taky si vás vážilo, je jediná cesta, a to je, naučit se vážit si sami sebe.

 Získáte tím energii, kterou jste dosud plýtvali. Člověk, který se netrápí tím, co si o něm myslí jiní a dělá to, co považuje za správné, je na nejlepší cestě k dosažení svých cílů.

17.11.2010, 00:57, Mgr.Boris Nakladov

Dr. Masaru Emoto napsal úchvatnou knížku: Voda a léčivá síla modlitby. Je to knížka, která mnoha fotografiemi dokazuje jeho teorii o působení vibrací na kvalitu a strukturu vody. Já považuji výzkum Dr. Emota za stěžejní pilíř celého učení o úspěchu, proto se budu podrobněji zabývat zajímavým obsahem této vzácné knihy.

Dr. Emoto objevil způsob, jak přesvědčivě dokázat jakou sílu mají slova, dokonce i když jsou vyjádřena písemnou formou. Dokázal, že síla slova, ať již kladného, nebo záporného, zanechává svůj otisk ve fyzickém světě. Zvláštní fotografickou technikou získával snímky vody z různých zdrojů, od vody z vodovodů velkých měst, po čistou, nebo znečistěnou vodu z jezer mnoha zemí. Tuto hluboce zmrazenou vodu fotografoval přes okulár mikroskopu. Pak vodu ovlivnil modlitbou, nebo slovním vyjádřením lásky a díků, tento vzorek vody následně zmrazil a znovu stejným způsobem vyfotografoval. Pak tyto snímky porovnal. Na prvních snímcích byly krystalické shluky různých nepravidelných tvarů a barvy. Na snímcích vody ovlivněné působením modlitby a pozitivních slov se objevily nádherné pěti až sedmiúhelníkové útvary podobné sněhovým vločkám. A to co se stalo dále bylo ještě neuvěřitelnější. Když se Dr. Emoto modlil k vodě z jezera, odebrané do lahve, tak se změnila struktura vody nejenom v lahvi, ale také v celém jezeře. Jak píše Dr. Emoto ve své knížce: „Čistá modlitba k malému množství vody, dokázala přenést tyto vibrace na okolní vodu. A vůbec, neměli bychom zapomínat, že my sami jsme voda.“ O vibracích dále píše: „Pouze, když se máte rádi takoví jací jste, když cítíte vděčnost za svůj život a vážíte si sebe sama, můžete chovat stejné pocity k druhým. Neboť povaha vibrací je taková, že negativní rezonuje pouze s negativním a pozitivní pouze s pozitivním. Máte-li zkreslenou představu o sobě samých, můžete říkat a myslet sebelepší věci, ale vyzařovat a přitahovat si dobré vibrace nemůžete.“ Při svých pokusech s vodou Dr. Emoto zjistil, že voda reagovala také na nápisy, jako například Harmonie, Milost, Amen, Kříž, Křesťanství, Islám, Korán, Srdce, Láska, Šťastné Vánoce,ale i na 666, Klonování, Válka, Rouhání, Zoufalství.. Stačilo, aby byly tyto nápisy nalepeny na lahvičkách se vzorky vody a nezáleželo v jakých řečech byly tyto nápisy napsány. Podle významu slov se vytvořily buď nádherné krystaly různých vločkovitých tvarů, nebo pokroucené, odpuzující formace. Dr. Emoto, dělal tyto pokusy i na vzdálenost mnoha tisíc kilometrů a ovlivňoval vodu ve své laboratoři. Vzdálenost nehrála při těchto pokusech žádnou roli.

Výzkumy Dr. Emota jsou zatím prvním hmatatelným důkazem, že pozitivní myšlenky jsou silnou tvůrčí silou, která ovlivňuje fyzicky svět. Je to důkaz, který nás přesvědčuje o tom, že naše pozitivní naladění, upřímně vyslovované, nebo dokonce psané afirmace, naše upřímně vyjádřené prosby, se také demonstrují v nehmotném světě. Ladíme se tím jako pootočením knoflíku na rádiu, na ty pozitivní frekvence kolem nás, které nám přináší jenom ty pozitivní výsledky a formují pozitivní události našeho života.

Překlad

Nejnovější článek

Napište mi příběch o vašem osobním úspěchu

Vaše nejlepší příběhy s vaším dovolením uveřejníme na tomto webu a získáte osobní kunzultaci zdarma

Listopad 2010
Po Út St Čt So Ne
« Říj   Led »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archív článků